הופעות בתקשורת

מאמרים אקדמיים שלי בנושא יכולות קוגניטיביות ותפיסה כמותית:

הרצאות

מתוך הרצאה בנושא השפעת הפעילות הגופנית על המוח שניתנה במסגרת קורס מדריכי כושר של משטרת ישראל

תמונה מההרצאה

מתוך הרצאה בנושא שמירה על המוח ומניעת התדרדרות קוגניטיבית שניתנה לגימלאי בית הלוחם

הרצאה בית הלוחם (1)-min

מתוך הרצאה בנושא נוירופדגוגיה שניתנה במכללת אחוה

תמונה מההרצאה

מתוך הרצאה בכנס השנתי של איגוד הפסיכיאטריה 2023

תמונה מההרצאה